Hem
Stäng X

Investor Relations

Här finns information om aktien samt ekonomiska fakta om bolaget. Här ges även möjlighet att ladda ner finansiella rapporter.

 

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad.

Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Advisor som övervakar att reglerna efterlevs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB