Hem
Stäng X

Ägare

 De största ägarna per 2017-09-29  

Cassandra Oil Aktieägare Antal aktier Andel i %
JP Morgan Bank Luxembourg 5 706 000 8,3
Societe General 4 939 149 7,2
Recall Capital Nordic AB 3 720 130 5,4
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 3 588 788 5,2
Swedbank Försäkrings 2 730 225 4,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 911 700 2,8
Abdhe Afram 1 700 000 2,5
Emle AB 1 174 614 1,7
Gryningskust Holdings AB 1 167 076 1,7
Försäkrings AB Skandia 959 639 1,4
Övriga aktieägare 41 492 498 39,9
Summa 10 största aktieägare 27 597 321 60,1
Totalt 69 089 819 100

Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB