Hem
Stäng X

Aktiekapitalets utveckling

Cassandra Oil AB (då med firman Effnet Holding AB) upptogs till handel på Nasdaq OMX First North (då benämnd Nya Marknaden) i juli 2004. Från upptagandet till handel har bolagets aktiekapital och antal utestående aktier förändrats i enlighet med vad som framgår av nedanstående tabell.

  Datum Förändring aktiekapital (kr) Ack. aktie-kapital (kr) Förändring antal aktier Ack. antal aktier Kvotvärde (kr)
Ingående balans Juli 2004   1 086 682   108 668 216 0,01
Nyemission November 2009 +1 086 682,16 2 173 364 +108 668 216 217 336 432 0,01
Nyemission November 2010 +2 991 230,78 5 164 595 +299 123 078 516 459 510 0,01
Nyemission December 2010 +0,90 5 164 596 +90 516 459 600 0,01
Sammanläggning December 2010 5 164 596 -514 738 068 1 721 532 3,00
Nyemission Mars 2012 +900 000 6 064 596 +300 000 2 021 532 3,00
Minskning aktiekapital April 2012 –4 043 064 2 021 532 2 021 532 1,00
Apportemission April 2012 +23 339 482 25 361 014 +23 339 482 25 361 014 1,00
Nyemission Maj 2012 +1 010 766 26 371 780 +1 010 766 26 371 780 1,00
Nyemission Maj 2014 +1 351 705 27 723 485 +1 351 705 27 723 485 1,00
Nyemission Juni 2014 +791 153 28 514 638 +791 153 28 514 638 1,00
Nyemission Nov 2014 +857 143 29 371 781 +857 143 29 371 781 1,00
Nyemission Okt 2015 +1 500 000 30 871 781 + 1 500 000 30 871 781 1,00
Nyemission Okt 2015 +3 000 000 33 871 781 +3 000 000 33 871 781 1,00
Teckningsoption Juni 2016 +41 33 871 822 +41 33 871 822 1,00
Nyemission Aug 2016 +15 054 124 48 925 946 +15 054 124 48 925 946 1,00
Nyemission Aug 2016 +5 403 888 54 329 834 +5 403 888 54 329 834 1,00
Nyemission Aug 2016 +8 326 667 62 656 501 +8 326 667 62 656 501 1,00
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB