Hem
Stäng X

Revisorer

Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha lägst en och högst två revisorer och högst två revisorssuppleanter.

Cassandra Oils revisor är Allians Revision & Redovisning med auktoriserade revisorn Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB