Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; stämmokommuniké

2014-05-19

Vid extra bolagsstämma i Cassandra Oil AB den 19 maj 2014 beslutades att godkänna styrelsens beslut om två nyemissioner av aktier och teckningsoptioner.

Som tidigare kommunicerats gäller följande villkor för nyemissionerna.

Riktad nyemission

Den riktade nyemissionen avser högst 1 351 705 aktier. För varje tecknad aktie erhålls två teckningsoptioner, en av serie TO1 och en av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att senast den 30 april 2016 teckna en ny aktie för 40 SEK. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny aktie för 70 SEK.

Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

  • Nyemissionen omfattar högst 791 153 aktier och 1 582 306 teckningsoptioner i två olika serier (TO1 och TO2) med 791 153 teckningsoptioner i respektive serie.
  • Nyemissionen tecknas i units; varje unit består av en aktie, en teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2.
  • Emissionskursen är 28 SEK per unit.
  • Etthundra (100) gamla aktier i Cassandra Oil ger rätt att teckna tre (3) units.
  • De aktier och teckningsoptioner som emitteras i den riktade nyemissionen ger inte rätt att delta i företrädesemissionen.
  • Då emissionsbeloppet understiger 2,5 miljoner EUR kommer inte något prospekt att upprättas.
  • Avstämningsdag är den 26 maj 2014.
  • Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 21 maj 2014.
  • Teckningstiden löper under perioden 28 maj – 13 juni 2014.
  • Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 28 maj – 10 juni 2014.

För ytterligare information, kontakta

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB