Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; nyemissionen fullt garanterad, första processanläggningen anländer till Irak

2014-05-23

Nyemissionen fullt garanterad

Cassandra Oils företrädesmission om 22,15 MSEK är nu fullt garanterad av ett konsortium i vilket bland andra styrelseledamöterna Erik Nerpin och Johan Thorell ingår.

Teckningstiden för nyemissionen inleds på onsdag den 28 maj och pågår till och med den 13 juni. Nyemissionen genomförs i form av units. Varje unit består av tre värdepapper - en aktie, en teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att senast den 5 juni 2016 teckna en ny aktie för 40 SEK. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att senast den 5 juni 2018 teckna en ny aktie för 70 SEK. Teckningskursen för en unit är 28 SEK.

Registrering hos Bolagsverket av den tidigare genomförda riktade emissionen om 37,85 MSEK väntas ske under kommande vecka. Dessa aktier deltar inte i företrädesemissionen.

Nyemissionerna ska finansiera uppstartsfasen av Cassandra Oils första processanläggning i Irak.  

Första processanläggningen anländer till Irak

Som tidigare annonserats har den första processanläggningen skickats till Irak. Transporten sker med lastbil; ankomsten till Irak beräknas ske under helgen och till siten i Kirkuk på måndag. En teknisk arbetsgrupp från Cassandra Oil med bland andra Anders Olsson har besökt siten för förberedelser av installationen och överläggningar med kontraktsparten North Oil Company’s högsta ledning. Installationsarbetet kommer inledas omedelbart och utförs av Cassandra Oils egen personal i samarbete med lokal arbetskraft.

Årsstämman framflyttad

Cassandra Oils årsstämma är framflyttad till den 30 juni. Kallelse kommer att ske senast den 2 juni. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast den 9 juni.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB