Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; stämmokommuniké

2014-06-13

Vid dagens extra bolagsstämma i Cassandra Oil beslutades om en riktad emission av 1 582 306 teckningsoptioner av serie TO3 (lösenpris 40 SEK, löptid t o m 2016-04-30) till det garantikonsortium som garanterar den pågående företrädesemissionen. Vidare beslutades att godkänna att styrelseordföranden Erik Nerpin och styrelseledamoten Johan Thorell deltar i emissionen i egenskap av medlemmar i garantikonsortiet. Båda besluten var enhälliga.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB