Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; nyemissionen avslutad

2014-06-18

Cassandra Oils företrädesemission av aktier och teckningsoptioner avslutades den 13 juni 2014. Nyemissionen avsåg högst 791 153 units. Varje unit består av en aktie, en teckningsoption av serie TO3 (slutdag 30 april 2016, teckningskurs 40 SEK) och en teckningsoption av serie TO4 (slutdag 30 april 2018, teckningskurs 70 SEK).

Nyemissionen tecknades till totalt ca 36,5 procent (288 678 units), vilket motsvarar ca 8,1 MSEK. 236 853 units tecknades med företrädesrätt och 51 825 utan företrädesrätt. Resterande del av nyemissionen (502 475 units) tecknas av garanterna. Nyemissionen blir därigenom fullt tecknad och tillför Cassandra Oil 22,15 MSEK före emissionskostnader.

Efter registrering hos Bolagsverket av företrädesemissionen och den tidigare genomförda riktade nyemissionen kommer aktiekapitalet i Cassandra Oil att uppgå till 28 514 638 SEK fördelat på 28 514 638 aktier.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB