Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; uppdatering

2014-07-25

Nyemissionen och notering av teckningsoptioner
Cassandra Oils nyemissioner av aktier och teckningsoptioner är registrerade hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Cassandra Oils BTU är i dag den 25 juli 2014. Växling av BTU till aktier och teckningsoptioner beräknas ske den 4 augusti 2014. I anslutning till att växlingen av BTU till aktier och teckningsoptioner sker kommer teckningsoptionerna att tas upp till handel på First North.

Cassandra Oils aktiekapital uppgår efter nyemissionerna till 28 514 638 SEK fördelat på 28 514 638 aktier.

Cassandra Oil har 3 725 164 utestående teckningsoptioner av serie TO3 (slutdag 30 april 2016, lösenkurs 40 SEK) och 2 142 858 utestående teckningsoptioner av serie TO4 (slutdag 30 april 2018, lösenkurs 70 SEK).

Irak
I Irak har den pipeline i vilken oljesludge ska pumpas från en oljesjö direkt till processanläggningen färdigställts. Testkörningar av sådan oljesludge har inletts.

Arbetet på siten fortsätter i allt väsentligt enligt plan och utan att påverkas av oroligheterna i landet.

Fler bilder från arbetet på siten kommer att läggas ut på Cassandra Oils hemsida under fliken ”Nyhetsflöde”.

Spanien
Förberedelserna för etableringen i Spanien fortsätter enligt plan. Cassandra Oils samarbetspartner VSM (Valoriza Servicios Medioambientales S.A, som ingår i Sacyr-koncernen), har dragit fram el till siten med en kapacitet på 2 000 kW.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59


Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB