Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; förtydligande om bolagets testkörningar i Irak

2014-07-25

Som Cassandra Oil meddelat tidigare i dag har den pipeline på Cassandra Oils temporära site i Irak i vilken oljesludge ska pumpas från en oljesjö direkt till processanläggningen färdigställts och testkörningar av sådan oljesludge har inletts.

I anledning av uppgifter i media vill Cassandra Oil understryka att det som pågår nu är tester av bland annat processanläggningens kapacitet i fråga om volym samt kvaliteten på den produkt som kommer ut ur processanläggningen. Oljesludge är i princip tjock olja med olika grader av föroreningar, vilket innebär att även testkörningar ger en oljeprodukt; det handlar om att göra användbar olja av oanvändbar olja. Det går emellertid inte att i dag säga när Cassandra Oil kan inleda kommersiell produktion av olja, d v s att driva process-anläggningen uthålligt med beaktande av miljö och säkerhet och där produkten kan säljas och ge intäkter i sådan volym och med sådan regelbundenhet att verksamheten går med vinst. I regel övergår testkörningar till kommersiell drift steg för steg.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB