Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; uppdatering Irak och beviljande av patent

2014-07-28

Irak
Cassandra Oil lägger i dag på sin hemsida (www.cassandraoil.se), under fliken ”Nyhetsflöde”, ut en film från bolagets pågående testkörningar i Irak.

Filmen illustrerar hur oljesludge pumpas från en oljesjö till en bufferttank och därifrån direkt till Cassandra Oils processanläggning. Avståndet mellan oljesjön och bufferttanken är cirka 70 meter. Den olja som produceras i processanläggningen samlas upp i en tank. När denna tank blir full (ca 36 kubikmeter) kommer oljan att transporteras med tankbil till North Oil för tester avseende bland annat oljans API (ett mått på oljans densitet). 

Patent
Patent- och Registreringsverket (PRV) har meddelat Cassandra Oil att PRV avser att bifalla Cassandra Oils patentansökan avseende ett metodpatent. Patentet är benämnt: ”metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn”. Patentet innebär inget nytt i tekniskt hänseende mot vad Cassandra Oil tidigare informerat om, men stärker Cassandra Oils immaterialrättsliga skydd ytterligare.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB