Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; uppdatering Irak och Spanien

2014-08-11

Irak
Cassandra Oil har avslutat den första fasen testkörningar i Irak. Testerna har fokuserat på API-värdet (ett mått på oljans densitet) på den olja som produceras i processanläggningen. Enligt avtalet med North Oil Company har Cassandra Oil åtagit sig att leverera olja med en API om lägst 25. Testkörningarna har utvisat att Cassandra Oil kan uppfylla detta värde med marginal.

På grund av situationen i Irak har Cassandra Oil beslutat att avvakta med nästa fas. All personal har rest hem till Sverige. Ingen personal eller utrustning har kommit till skada.

Spanien
Transport av Cassandra Oils andra processanläggning till Spanien är planerad att ske från Västerås den 5 september. Arbetet med att färdigställa siten i Spanien fortsätter enligt plan. Bilder från siten kommer att läggas upp på Cassandras hemsida under flik ”Nyhetsflöde”.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB