Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; uppdaterad ägarförteckning

2014-09-09

Genom de nyligen genomförda nyemissionerna emitterade Cassandra Oil drygt 2,1 miljoner nya aktier och antalet aktier i bolaget ökade därmed med cirka 8 procent. Dessa aktier levererades i Euroclear Sweden AB:s system i augusti och var därför inte inkluderade i den senast offentliggjorda ägarförteckningen per 2014-06-30. Nedan redovisas en uppdaterad ägarförteckning per 2014-08-29. Uppgifterna är hämtade från Euroclear Sweden AB.

Bolagets huvudägare Anders Olssons innehav om 7 910 000 aktier ingår i de poster som i ägarförteckningen redovisas som innehav av SIX SIS AG, W8IMY och JP Morgan Bank. 

ÄGARFÖRTECKNING per 2014-08-29

Cassandra Oil AB:s aktieägare Antal aktier Andel i %
SIX SIS AG, W9IMY 6 589 917 23,1
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 005 891 7,0
JP Morgan Bank 1 938 795 6,8
UBS AG Clients Account 1 487 779 5,2
DSS Germany 1 217 458 4,3
CBHK-China Galaxy IS-Margin CL 1 012 552 3,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 944 516 3,3
Förvaltnings AB Hummelsboholm 512 501 1,8
Bank Morgan Stanley AG Zürich 400 000 1,4
Robur Försäkring     299 948 1,0
Summa 10 största aktieägarna 16 409 357 57,5
Övriga aktieägare 12 105 281 42,5
Totalt 28 514 638 100

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB