Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; operativ uppdatering

2014-10-17

Spanien
Cassandra Oil har monterat och installerat sin andra processanläggning på samarbetspartnern VSM:s site i Spanien och inleder nu testkörningar i mindre skala i avvaktan på slutliga miljötillstånd för fullskaliga testkörningar.

Bilder från siten kommer att laddas upp på Cassandra Oils hemsida under fliken ”Nyhetsflöde”.

Irak
Arbetet med testkörningar på North Oil Company’s (NOC) site i Irak pågår. På grund av oroligheterna i Irak bedrivs arbetet i mindre skala och med begränsad insats av Cassandra Oils egen personal.

Enligt avtalet med NOC har Cassandra Oil åtagit sig att leverera olja med en API om lägst 25. Som tidigare meddelats har testkörningarna utvisat att Cassandra Oil kan uppfylla detta värde med marginal. NOC har i egna tester konfirmerat detta. Testkörningarna indikerar att processanläggningen, med begränsat effektuttag, producerar cirka ett ton olja i timmen, vilket ligger i linje med Cassandra Oils tidigare beräkningar.

Cassandra Oil har av säkerhetsskäl tills vidare lagt arbetet med rengöring av oljecisterner på is, eftersom detta arbete innebär användning av kemikalier som även kan användas för tillverkning av sprängämnen.

Framåtblick
Cassandra Oils bedömning att projektet i Irak har en betydande potential kvarstår. En övergång till kommersiell produktion på NOCs site och i förlängningen etablering av fler processanläggningar förutsätter emellertid att oroligheterna i regionen inte påverkar verksamheten. Cassandra Oil för parallellt förhandlingar avseende en etablering i Basra i södra Irak som bedöms vara säkrare.

Parallellt med installationsarbetet i Spanien pågår förhandlingar med VSM och VSM:s moderbolag Sacyr S.A. angående etableringen av ett joint venture och expansion av samarbetet, både i och på sikt även utanför Spanien. På grund av förhållandena i Irak och de stora möjligheter i Spanien som öppnat sig kommer Cassandra Oils huvudfokus i närtid ligga på verksamheten i Spanien.

Arbetet med färdigställande av processanläggningarna 0003 och 0004 pågår enligt plan. Anläggningarna kommer att monteras och testköras i Västerås före leverans.

Cassandra Oil för även diskussioner med andra potentiella kunder och partners. En delegation från Kuwait har besökt Cassandra Oil i Västerås för att studera möjligheterna till återvinning av däck och har som uppföljning av besöket testat och godkänt den framställda oljans kvalitet. Diskussioner om ett samarbete pågår.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB