Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil och Sacyr bildar Joint Venture

2014-12-19

Cassandra Oil och Sacyr S.A. har nu bildat ett Joint Venture avseende samarbetet i Spanien, initialt på Sacyr’s site i närheten av Cadiz i sydvästra Spanien. 

Parternas Joint Venture är ett s.k. U.T.E. (Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982) enligt spansk lag. Cassandra Oil är bolagsman genom sitt dotterbolag Cassandra Oil Espãna S.L. Sacyr är bolagsman genom sitt dotterbolag Valoriza Servicios Medioambientales, S.A. Bolagsmännen äger 50 procent vardera. Kortnamnet på parternas Joint Venture är ”U.T.E. Valorización Energética de Residuos Jerez”.

Ett U.T.E. kan närmast liknas vid ett svenskt handelsbolag, där bolagsmännen bär fullt ansvar för JV-bolagets förpliktelser. Parternas U.T.E. är formellt tidsbegränsat till 25 år.

Cassandra Oil och Sacyr diskuterar nu formerna för finansiering av projektet. Målsättningen är att ha två processanläggningar i full drift på siten i Cadiz runt halvårsskiftet 2015 och tentativt producera 18 000 ton olja på årsbasis. Den ekonomiska kalkylen för projektet gynnas av skärpta regler och deponiavgifter för plastavfall inom EU; i framtiden kommer det inte vara tillåtet att deponera plast i deponi överhuvudtaget.

Cassandra Oil och Sacyr har även gemensamt approcherat Iraks miljöministerium för att undersöka möjligheterna till ytterligare samarbeten i Irak.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB