Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil beviljas nytt patent

2014-12-22

Patent- och Registreringsverket (PRV) har meddelat Cassandra Oil att PRV avser att bifalla Cassandra Oils patentansökan avseende ett metodpatent. Patentet är benämnt: ”metod för att minska mängden partiklar av fast material som åtföljer en gasström från en reaktor och användning av reaktorn”. 

Cassandra Oil har därmed tre beviljade svenska patent och fyra internationella PCT-ansökningar under behandling. Från den första internationella PCT-ansökningen (SE 2010/051452) har patent sedan tidigare beviljats i Sydafrika och Nya Zeeland och nu även i Ryssland.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB