Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB (publ):s teckningsoptioner fullt tecknade

2016-06-01

Vid årsstämman den 25 april 2016 beslutades om emission av 2 000 000 st teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie för 5,25 kr under perioden 1 maj 2019 – 31 december 2019. 1 000 000 st teckningsoptioner har tecknats av styrelseordförande Finn Johnsson och 1 000 000 st teckningsoptioner har tecknats av helägda dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB som i sin tur vidareöverlåtit 570 000 st teckningsoptioner till ett antal nyckelpersoner i bolagets ledning och organisation. Ersättning har erlagts i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell. Resterande 430 000 st skall användas till framtida rekryteringar.

För ytterligare information, kontakta
Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB