Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil gör bio-olja av uttjänta däck

2016-07-01

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har på uppdrag av Cassandra Oil analyserat olja utvunnen från däck vid processanläggningen i Västerås, för att bekräfta den icke fossila andelen i olje-provet

Det har genom C14 metoden fastställts att oljan som producerats från däck är, till cirka 48 % icke-fossil, vilket gör att den delen kan klassificeras som återvinningsbar bio-olja. Detta resultat är till stor fördel för Cassandra Oil då marknadsvärdet på den CASO-producerade oljan härigenom blir högre än för crude oil.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har utfört detta test på koldelen i oljan.

För varje fat olja vår processanläggning kan återvinna från avfall, spar vi på naturens resurser samtidigt som vi bidrar till det cirkulära samhället och ekonomin” säger Anders Olsson, VD Cassandra Oil. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB