Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Företrädesemissionen övertecknad

2016-07-12

Cassandra Oil AB har just genomfört en företrädesemission och meddelar att emissionen blev övertecknad med ca 90 %. Således har antalet aktier ökat med 15.054.124 till 48.925.905, aktiekapitalet ökat med 15.054.124 kr till 48.925.905 kr och bolaget tillförts 22.581.186 kronor innan emissionskostnader.

VD Anders Olsson kommenterar 

”Jag och alla medarbetare på Cassandra Oil AB vill rikta ett stort tack till samtliga aktieägare som tecknade i denna företrädesemission. Detta kapitaltillskott stärker nu vår finansiella position och innebär att vi kan öka expansionstakten med nya samarbetspartners samt vidareutveckla processanläggningen i Västerås. Förra veckans goda nyhet om möjligheten till att utvinna bio-olja från uttjänta däck påvisar ytterligare styrkan i vår teknologi, och visar ännu en gång att vi är på god väg att bli en viktig länk i den cirkulära ekonomin.”


Antal aktier och aktiekapital
 

Vid registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Cassandra Oil AB uppgå till 48.925.905 stycken, med ett totalt aktiekapital om 48.925.905 SEK. Utomstående teckningsoptioner uppgår idag till 4.142.858 st.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB