Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma

2016-08-12

Cassandra Oil AB (publ) höll extra bolagsstämma den 12 augusti 2016 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid stämman beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en kvittningsemission med företrädesrätt för aktieägaren Anders Olsson. Nyemissionen omfattar 8 326 667 aktier till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Det totala antalet aktier i bolaget efter nyemissionen är 62 656 501. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet samt att Per Olsson och Peter Ekman inte deltog i beslutet.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de mindre korrigeringar som är erforderliga för att registrera de beslut som fattats på stämman hos Bolagsverket och Euroclear. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB