Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Ragn-Sells och Cassandra Oil avslutar samarbetet

2016-09-20

Idag, den 20 september 2016, har Ragn-Sells och Cassandra Oil kommit överens om att avbryta sitt samarbete.

Ragn-Sells och Cassandra har inte kunnat komma överens om villkoren för en kommersiell expansion och rätten till Cassandras teknologi.

Ragn-Sells är fortsatt förväntansfulla på Cassandras patentskyddade reaktorteknologi. Resultaten från testkörningarna är goda och stora framsteg har redan gjorts genom god samverkan bolagen emellan.

   -      Från Ragn-Sells sida ser vi fram emot att återuppta samarbetet vid ett senare tillfälle som en av flera leverantörer till dem, säger Jonas Roupé Marknadschef Ragn-Sells.

Cassandra har uppskattat samarbetet med Ragn-Sells och den gedigna kunskap avseende avfallshantering som Ragn-Sells bidragit med.

   -      Även vi ser fram emot möjligheten att etablera ett nytt samarbete med Ragn-Sells längre fram, men för närvarade kommer Cassandra fokusera på andra samarbeten som ger resultat i närtid, säger           Anders Olsson, VD Cassandra Oil.

Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2016 kl. 13.30 CET. 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB