Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandras strategi som stark oberoende teknologileverantör stärks

2016-09-20

Med anledning av att Cassandra och Ragn-Sells avbrutit samarbetet tillsvidare står nu Cassandra med en stark strategisk position och frihet att ingå avtal på de mest attraktiva marknaderna.

Det är viktigt för alla aktieägare i Cassandra att förstå;

-        Att tekniken är alldeles för värdefull för både vårt samhälle och för Cassandra för att låsa in bolaget i en långtgående begränsning, om inte samarbetsparten åtar sig betydande investeringar,

-        Att förhandlingarna strandade dels för att projektet inte tidsmässig framskridit som förväntat och dels för att Cassandra inte vill ge ensamrätt till någon samarbetspartner,

-        I Cassandras fall innebär det att vi ser minst 10 anläggningar i Norden under de närmsta tre åren.

Förhandlingar kommer nu att inledas med de kontakter vi redan har på de mest attraktiva marknaderna.

Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2016 kl. 14.30 CET


För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB