Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza har sökt tillstånd för omfattande återvinningsverksamhet

2016-11-14

IEA ansökan inlämnad i Spanien.

Valoriza, Cassandra Oils samarbetspartner i Spanien, har nu lämnat in en ansökan avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 57 000 ton avfallsplast till 48 000 ton olja samt 2 800 ton kolpulver per år. Anläggningen ska också med hjälp av överskottsgasen producera el för eget behov.

 

Ansökan görs för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar, förbehandlingsutrustning för att torka och behandla 10 ton plast per timme samt 2 gasturbiner för el-generering (4MW).

Ansökan är en ”Integrated Environmental Authorization (IEA)” för en utökad permanent verksamhet för behandling av avfallsplast vid anläggningen i Jerez i Spanien. Den integrerade ansökan kombinerar såväl miljötillstånd som licens för att bedriva affärsverksamhet och bygglov med mera kan ses på Cassandras hemsida http://www.cassandraoil.com/sv/Press/Nyheter/?filter=news&year=

I sin ansökan beskriver Valoriza den provdrift som genomförts. Denna utföll positivt dock pekades på fukt i råvaran, hanteringen av plast i processoranläggningen samt dyr elförsörjning. Då man nu sett att åtgärder vidtagits och processanläggningen utvecklats är Valoriza angelägna att gå vidare för att komma igång i fullskalig produktion.

Politiskt budskap

Världen är i akut behov av att rikta innovationskraft och investeringsflöden till hållbarhet. Det är hög tid för politiken att göra sig till en del av lösningen. Återvinning behöver lika goda marknadsförutsättningar som jungfrulig utvinning. Regelverken kring återställda och avgiftade råvaror behöver rensas upp. Gårdagens avfall är morgondagens råvaror.

Den teknik som Cassandra utvecklat har potential att både avgifta och återställa värdefulla råvaror från en lång rad avfallsfraktioner. Den producerade oljan går vidare för behandling i raffinaderi och kan därmed göra nya produkter och minska behovet av jungfruligt utvunnen olja.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2016, kl 08.00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB