Hem
Stäng X

Pressmeddelande

VD - brev med delvis ny information.

2018-04-24

Cassandras tillstånd i Spanien är klart. 

Välkomna till en ny vår.

Det har tagit tid, inte minst att få till nödvändiga godkännanden och tillstånd men vi har kommit långt sedan starten, trots många oförutsedda svårigheter och hinder att övervinna på vägen till en väl fungerande teknik. Vi ser att Cassandras unika lösning kan bli en viktig länk i det cirkulära samhället, och aldrig har väl hållbarhet och miljö varit så aktuellt som nu.

För oss aktieägare är det viktigt att nu även sluta den ekonomiska cirkeln. Pusselbitarna börjar falla på plats och vi är både stolta och glada att vara ett av ytterst få bolag i Europa som har en återvinningsteknik som producerar en REACH registrerad produkt från avfall. Utan REACH/ ECHA registreringen är oljan inte intressant för raffinaderier eller andra oljeförädlare. T.ex. kommer vår olja från däck att kunna ersätta alternativ bioråvara som för dem är dyrare än råolja.

Spanien

I Spanien har de byråkratiska kvarnarna äntligen malt färdigt och vi har nu fått det officiella tillstånd vi väntat på länge. Det beviljade tillståndet omfattar behandling av 74 880 ton avfall och produktion av 48 960 ton olja (motsvarande ca 350 000 fat) per år. Vi kommer så fort det är praktiskt möjligt att påbörja tester samt planera eventuella demonstrationer på siten.

Danmark

Vad avser vår planerade byggnation i Danmark så har projekltet försenats av bl.a. branden i maj 2017. Vi och vår partner jobbar vidare med planeringsarbetet för installationen.  Den lokala miljömyndigheten har ställt frågor som vi löpande besvarat utan problem. Vi och Reaktor ApS är optimistiska att tillstånden för vår verksamhet blir färdiga i närtid.

Försäkringstvisten

Inledande förhandlingar har ägt rum och domstolsförhandlingar är utsatta till början av september. 

Polisen har genomfört en  förundersökning mot undertecknad om misstänkt allmänfarlig vårdslöshet. Utredningen har nu lagts ner med motiveringen att det inte går att styrka att den misstänkte har gjort sig skyldig till brott ”eller har visat sådan oaktsamhet som krävs för att förfarandet skall vara brottsligt” samt att ytterligare utredning inte kan antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.  

Bolagsstämma

Cassandra Oils aktieägare är välkomna till årsstämma i Västerås, torsdagen den 26 april 2018.

Mer information finns i kallelsen publicerad på hemsidan den 29 mars 2018. 

Välkomna! 


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB