Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Pressmeddelande 2018-06-15

2018-06-15

Cassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission

Styrelsen för Cassandra Oil AB har beslutat att genomföra en riktad emission av 9 200 000 aktier, till Recall Capital Nordic AB till en kurs om 0,50 kronor per aktie. Aktiekapitalet ökar med 4 600 000 kr.  Betalning ska ske kontant eller genom kvittning av tecknarens fordran om 4 600 000 kr på Bolaget.

Emissionen sker med bemyndigande från bolagsstämman 2018-04-26.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB