Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Pressmeddelande 2018-06-18

2018-06-18

Nasdaq har beslutat att överlämna ett disciplinärende, avseende kritik mot Cassandra Oils informationsgivning, till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd. 

Cassandra Oil kommer att försvara och förklara informationsgivningen inför Disciplinnämnden. Disciplinärenden kan, om bolaget ej frias, leda till avstängning eller böter.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB