Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Förtydligande av pressmeddelande 2018-06-18

2018-06-18

Nasdaq har beslutat att överlämna ett disciplinärende, avseende kritik mot Cassandra Oils informationsgivning, till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd. Nasdaq hemställer om att

disciplinnämnden beslutar om att bolagets aktier ska avnoteras i enlighet med 7.2.1 (a) (iii) i Regelverket.

 Cassandra Oil kommer att bemöta Nasdaqs kritik inför Disciplinnämnden.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB