Hem
Stäng X

Pressmeddelande

VD brev 21 juni 2018

2018-06-21

Vi får många frågor från aktieägare och vill här beskriva Cassandras nuvarande läge. 

Nasdaq 

Nasdaq har som vi publicerat anmält oss till disciplinnämnden med krav på avlistning. Cassandra får möjlighet att framföra sina synpunkter inför disciplinnämnden och förutsätter att klargöranden i ett muntligt sammanträde kan leda till att vår börsplats kvarstår.   

För den händelse att disciplinnämnden beslutar att vårt bolag skall avregistreras förbereder vi att, i våra 7 500 aktieägares intresse, arrangera en alternativ handelsplatsform.

Danmark

Arbetet med miljötillståndet, som nu blir anpassat för den nya modellen av CASO, har som vi tidigare informerat om pågått en tid. Detta kommer enligt den information vi fått att beviljas. 

Spanien 

Enligt Cassandras önskan kommer Valoriza att be miljömyndigheten att byta specifikationen av den olja vi kommer att producera från ”Fuel oil” till exakt samma benämning vi har i REACH registreringen för att undvika problem med leveranser i framtiden. Utan produktregistrering och godkännande får ingen produkt som är gjord av avfall handlas som annat än avfall.  Cassandra är förnärvarande, så vitt vi vet, unikt i Europa då vi har en klassificering som möjliggör för raffinaderier att köpa vår återvunna olja från avfall utan att raffinaderierna själva behöver registrera sig som avfallshanterare.  

Tvisten med försäkringsbolaget

Slutförhandlingen i tingsrätten har förskjutits till januari 2019. Det innebär att dom från tingsrätten kan förväntas under första kvartalet 2019.

Som tidigare har meddelats har polisen lagt ned förundersökningen mot mig avseende eventuell allmänfarlig vårdslöshet. Länsförsäkringar Bergslagen begärde omprövning av nedläggningsbeslutet. Åklagarmyndigheten har nu omprövat ärendet och funnit att polisens bedömning var riktig samt att det inte finns skäl att återuppta förundersökningen.

Cassandras ledning och vårt juridiska ombud gör alltjämt bedömningen att det finns goda förutsättningar för att utfallet i försäkringstvisten ska bli till Cassandras fördel.

Övrigt

Det har krävts lång tid och stora kostnader att komma till där vi nu är. Som många utvecklingsbolag har vi gjort misstag, följt irrvägar och stundom trevat oss fram. Vi hade vid branden en välfungerande processanläggning färdig för leverans. 

Jag hoppas nu på förståelse från berörda partner. Vi i Cassandra kommer kunna göra en betydande samhällsnytta med vår unika teknik för snabb pyrolys där vi på sekunder omvandlar avfall till råvara. 

Med önskan om en trevlig midsommar

Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB 

För ytterligare information kontakta mig Tel: +46 76 16 32 100 

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB