Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Nasdaq har beslutat att Cassandra Oils aktie avnoteras från 20 november 2018

2018-09-12

Som tidigare meddelats överlämnade Nasdaq i våras disciplinärendet, avseende kritik mot Cassandra Oils informationsgivning, till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd. Beslut har nu fattats som resulterar i att handel med Cassandra Oils AB:s aktie med kortnamn CASO kommer att upphöra på Nasdaqs lista, First North. Aktierna ska avföras från handel senast den 20 november 2018

För att tillgodose våra 7400 aktieägares intressen, har Cassandra under en tid utrett alternativa handelsplatser och kommer att meddela marknaden den nya platsen innan handeln på First North upphör.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2018, kl 14.00 CET
 


För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB