Hem
Stäng X

Pressmeddelande

VD-brev inför aktieägarträffar

2018-10-16

På de kommande aktieägar-träffarna i Västerås den 16 oktober och i Göteborg den 18 oktober vill vi kunna föra en öppen dialog med våra många aktieägare och kommer försöka belysa förtagets möjligheter. 

Ekonomisk situation

Cassandras likviditet har under en lång tid varit mycket ansträngd, vilket gör det svårt att utveckla vårt bolag på ett rationellt sätt till den potential som vår unika teknik förtjänar. Vår soliditet är dock hög, ca 96.5%. 

Förhandlingar under sekretessavtal pågår om utökning av kapitalbasen, med potentiella partner som värderar vårt bolag högre än marknaden. 

Handelsplattform 

Som tidigare meddelats kommer Cassandras aktie att handlas på Mangolds lista från den 21 november 2018.

Danmark

Arbetet med miljötillståndet, som gäller för 12 000 ton däck årligen, blir nu anpassat för den nya modellen av CASO, har som vi tidigare informerat om pågått en tid. Vi tror som tidigare att det är förestående men beslutet ligger inte hos oss.

Spanien 

Miljömyndigheterna har nu beviljat tillstånd att återvinna ca 75 000 mt plastavfall per år och att producera ca 

350 000 fat olja per år. 

Övriga marknader

Som vi meddelade i halvårsrapporten har intresset från tidigare kunder och marknader återkommit. Förhandlingar om försäljning av ett flertal reaktorer pågår under sekretessavtal.

Marknad för Cassandras Produkter 

Vi märker av det ökande intresset för miljövänlig behandling av avfall med tekniker som våran. Vi har under senare tid kontaktas av ledande internationella företag och inlett förhandlingar under sekretessavtal om samarbeten. Cassandra har främst intresse av att ingå långsiktiga avtal om att sälja våra produkter i form av olja, etc. snarare än överföring av teknologi.

Forskning och utveckling 

Cassandraharerbjudits möjligheter till samarbetemed väl ansedda universitet i Europa.

Tvisten med försäkringsbolaget

Slutförhandlingen i tingsrätten har förskjutits till januari 2019. Det innebär att dom från tingsrätten kan förväntas under första kvartalet 2019.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB