Hem
Stäng X

Pressmeddelande

VD-brev efter informationsträffar

2018-10-19

Cassandra Oil har i veckan hållit träffar i Västerås och Göteborg inför sammanlagt ca 80 personer vilket påvisar ett stort intresse för bolaget och vår teknik. Jag och mina medarbetare är även tacksamma för att många reser långväga för att medverka på träffar och ta chansen att ställa frågor direkt till ledningen

I Västerås hälsade Björn Hedberg, styrelseledamot, välkomna och belyste faktum att även om vår leveransklara anläggning inte finns kvar så brann inte kunskapen upp i olyckan våren 2017. Cassandras tekniska avdelning har använt tiden till att utveckla tekniken och undersökt bland annat kolpulvermarknaden ytterligare. Den tekniska kunskapen och erfarenheten som vår verkstadspersonal och operatörer ackumulerat under åren anser vi väldigt värdefull och därför finns de kvar trots viss brist på sysselsättning och en väldigt ansträngd ekonomi.

Mötet i Göteborg öppnades av bolagets ordförande Finn Johnsson. Han talade om stora samhällsförändringar och vikten av förnyelsebar energi och återvinning av material för produktion av nya produkter. Cassandra Oil ligger nu rätt i tiden.

Under presentationerna låg stort fokus på det ökade intresset för Cassandra unika teknik där tex tidigare potentiella kunder återkommit för att öppna för nya konversationer och potentiella affärer. Framför allt märker vi hur energikrävande industrier numera ser ett stort behov i att förbättra sina hållbarhetsrapporter, och eftersom Cassandras process innebär stora CO2 besparing ses det som ett attraktivt alternativ att kunna använda den återvunna oljan eller gasen som energi i produktion istället för jungfruliga råvaror. I däcksindustrin börjar återvunnet kolpulver bli alltmer intressant, då det går åt 100 kg råolja för att göra 50kg kolpulver. Däck består till ca 33% av kolpulver.

Vi har, som tidigare nämnts, de flesta pusselbitarna på plats, inklusive miljötillstånd i Spanien och snart även i Danmark plus en REACH, interim-registrering av oljan från plast. Dessa har varit viktiga delar i finansieringsarbetet. 

Vi har goda förhoppningar om ytterligare leveransavtal innan årets slut.

Från den 21 november kommer CASO-aktien att handlas på Mangoldlistan och vi hänvisar alla aktieägare att kontakta sin bank eller förvaltare för frågor som rör denna flytt.

För att prenumerera på Cassandra Oils nyheter, VD-brev och pressmeddelanden följ denna länk


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB