Hem
Stäng X

Pressmeddelande

VD-brev med lägesuppdatering

2019-08-28

Välkommen till en ny höst med nya möjligheter.

Vi har tidigare meddelat att vi övervägt att flytta CASO anläggningen i Spanien till Danmark. Denna flytt är nu påbörjad. Cassandra Oil har i dagarna startat nedmonteringen av CASO 600, och transport samt återmonteringi Danmark kommer att ske under september månad. Återvinning av olja från däck förväntas starta vid anläggningen i Fredriksverk under hösten 2019.

Förutom den primära anledningen, att komma igång med produktion så snabbt som möjligt, blir det även mer kostnadseffektivt och lättare logistikmässigt. En annan stor fördel är den statliga ersättningen på upptill DKK 2,1 per kg däck som återvinns, som utgår.

Reaktor ApS kommer att stå för transportkostnader av CASO-anläggningen från Jerez till Fredriksverk, samt övriga kostnader relaterade till flytt och montering. Som tidigare publicerats kommer anläggningen att ligga i anslutning till en djuphamn vilket underlättar vidaretransporter av olja, men framförallt möjliggörs rationell hantering av material vid ytterligare utbyggnad.

Flemming Jörgensen från Reaktor ApS och några av hans medarbetare besökte nyligen anläggningen i Jerez för att få en klar bild över hur den fysiska flytten, samt installationen i Fredriksverk, kommer att ske. Byggnaden i Fredriksverk ser annorlunda ut än den i Jerez.

CASO-anläggningen från Spanien som kommer att tas i bruk i Danmark ersätter den senaste modellen CASO som skulle ha levererats 2017 men förstördes i branden. Anläggningen kommer succesivt att uppdateras så att den senare blir likvärdig med den senaste modellen. Cassandras inkomster blir då enligt tidigare överenskommelser med Reaktor ApS. Detta resulterar också i att vi redan i höst, under uppdateringperioden, kommer att ha en oljeproducerande demonstrationsanläggning för visning till potentiella kunder och intressenter. Reaktor ApS avser att utöka miljötillståndet till att även omfatta plaståtervinning.

Gällande ekonomin har Cassandra Oil AB har genomfört en företrädesemission av konvertibla skuldebrev och meddelar härmed att 24 814 konvertibler har tecknats och tilldelats i emissionen. Av dessa konvertibler tecknades 23 297 st. med företräde och 1 517 st. utan företräde. Bolaget har tillförts 2 481 400 kronor före emissionskostnader.

För att dra ner på utgifterna har vi beslutat, att tillsvidare avskaffa den kommande, och följande kvartalsrapporter. Generella uppdateringar och nyheter publiceras via Twitter eller pressmeddelande samt via nyhetsflödet på hemsidan. För att prenumerera, vänligen följ denna länk.

I övrigt pågår det diskussioner med både tidigare potentiella kunder samt nya intressenter. Plastdebatten i media pågår i fulla drag och pressen på producenter och avfallshanterare ökar. I Europa går stora delar av hushållsplast till förbränning eller deponi på grund av svårigheterna med återvinning av blandade plaster eller plaster blandade med andra material. Cassandra har en återvinningsteknik där plastavfallet inte behöver noggrann sortering eller separation av t.ex. etiketter eller papper. I en cirkulär ekonomi återvinns kolvätebaserat avfall för produktion av nya produkter och minskar därmed beroendet av vanlig råolja. 

Vi ser fram emot en produktiv höst.

Med vänliga hälsningar

Anders Olsson


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB