Hem
Stäng X

Julhälsning

2023-12-23

Bästa aktieägare och andra intressenter,

Året 2023 går mot sitt slut, och det är med stor glädje och tacksamhet vi reflekterar över de händelserika månaderna som har passerat. Det har varit ett år av betydande aktivitet och framsteg.

I likhet med föregående år har vi fortsatt att vara återhållsamma när det gäller att publicera information om vår verksamhet, både i ord och bild. Denna strategi har genomförts i samförstånd med våra närmast berörda kompanjoner, och vi är övertygade om att detta tillvägagångssätt har stärkt vår företagsstabilitet.

Den kommersiella produktionen av återvunnen olja från plastavfall genom CASO-maskinen i Danmark är nu en verklighet. Denna viktiga resurs säljs till ett internationellt bolag, vars namn vi ännu inte kan nämna avtalsmässiga skäl. Samtidigt pågår arbetet med den tidigare nämnda expansionen och dess finansiering.

Vi befinner oss i en värld där konflikter och krig präglar vissa delar av vår verklighet. Efter mat och vatten är energi och värme de mest grundläggande behoven för mänsklighetens överlevnad. Energifrågan är mer angelägen än någonsin, och konflikter om naturresurser fördjupas. Det är ytterligare en anledning till att sträva efter ökad självständighet inom energiproduktion, återvinning och produktion av förnyelsebara material.

För vår del har året varit en tid av att knyta nya kontakter och öppna dörrar till nya möjligheter. Vi ser med stor entusiasm och positivitet fram emot ett spännande år där vi fortsätter att utforska innovativa lösningar och möjliggöra positiv förändring.

Vi vill rikta ett varmt tack till er alla för ert stöd och engagemang. Med julen runt hörnet önskar vi er och era familjer en fridfull jul och ett gott nytt år fyllt av hälsa och framgång.

Anders Olsson och teamet på Cassandra önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB